Mirleft Night 2018

Mirleft Night #1 – #9 2018

COLOUR PHOTOGRAVURE
30×30
trykt på Rives

Mirleft Night#1.1

Mirleft Night#2.1

Mirleft Night#3.2

Mirleft Night#5.1

Mirleft Night#7.1

Mirleft Night#8.1

Mirleft Night#8.3

Mirleft Night Sværte bord

Mirleft Night#1.3

Mirleft Night#2.2

Mirleft Night#4.1

Mirleft Night#5.2

Mirleft Night#7.3

Mirleft Night#8.2

Mirleft Night 2 -trykplader

Mirleft Night trykplader

 

Cactus & Water Reflection 2020

S/H PHOTOGRAVURE
63×45
trykt på Rives

Cactus – Water reflection

 

At rejse ud til nye steder har altid åbnet for en skærpelse af blikket.
Hvad ser vi – hvad forstår vi. Hvor fremmed er kulturen?
Hvad er intensionen med at være netop her? Det synes som blikket søger det samme, som så ofte før.
Og måske – er det alligevel anderledes, så stedernes forskellighed og kultur udfordre.
Byder det sig til? det nye sted, de nye rum.  Ikke altid som forventet.
En formuleret tematisk ide, som synes logisk, kan være svær at komme i kontakt med, fordi stedet på en uforklarlig måde virker mere lukket end åbent.
Det er en af rejsens udfordringer.

SPACE ath. & Mirleft Night – to serier, hvor optikken er zoomet ind på detaljer af byers rum og arkitektoniske strukturer. Detaljer ud af hvilke der opstår uformulerede rumlige universer – ofte meget små detaljer i det originale foto, der ikke tegnede sig i det fotografiske øjeblik.
Men som senere har åbnet sig ved utallige scanninger ind i de enkelte foto.

Begge serier udført som farve fotogravure. Her er basis trykt med tre plader med farverne gul, magenta og cyan. Ved at ændre bare lidt på farvernes toner skifter billedet karakter og udtryk.

SHAPE – Som en kontrast til de rumlige universer, optager den antikke skulptur mig. Det sanselige, kropslige formunivers, det bløde udtrykt i det hårde materiale. En kontrast til den arkitektoniske struktur. Monokrome og alligevel polykrome.

Copyright 2020 - Vibeke Jerichau