Spor af StederSPACE_ath_forside.html
tilbage til forsidenvibeke_nye_websted_forside.html
7_plader_vrksted.html
SPACE_ath_forside.htmlAt rejse ud til nye steder har altid åbnet for en skærpelse af blikket.
Hvad ser vi - hvad forstår vi. Hvor fremmed er kulturen?  
Hvad er intensionen med at være netop her? Det synes som blikket søger det samme, som så ofte før. 
Og måske – er det alligevel anderledes, så stedernes forskellighed og kultur udfordre.
Byder det sig til? det nye sted, de nye rum.  Ikke altid som forventet.  
En formuleret tematisk ide, som synes logisk, kan være svær at komme i kontakt med, fordi stedet på en uforklarlig måde virker mere lukket end åbent.
Det er en af rejsens udfordringer.

SPACE ath. & Mirleft Night - to serier, hvor optikken er zoomet ind på detaljer af byers rum og arkitektoniske strukturer. Detaljer ud af hvilke der opstår uformulerede rumlige universer - 
ofte meget små detaljer i det originale foto, der ikke tegnede sig i det fotografiske øjeblik.
Men som senere har åbnet sig ved utallige scanninger ind i de enkelte foto.

Begge serier udført som farve fotogravure. Her er basis trykt med tre plader med farverne gul, magenta og cyan. Ved at ændre bare lidt på farvernes toner skifter billedet karakter og udtryk.


SPACE_ath_forside.html