Between Concrete and Silk

tilbage til forsidenvibeke_forside_2_2.html
10C%26S.html
2_sted%26Rum_bog_kapitel.html

Værkerne til Between Concrete and Silk er refleksioner og tolkninger fra et åbent møde med landet og menneskerne, midt i dagligdagens gøremål. De peger på poesien, drømmene og realiteterne i det daglige rum. Kompositorisk skabes der et møde mellem hårde og det bløde, det underfundige og mystiske ved en sammenstilling af et eller flere foto. Billederne suppleres af en tekst, der beskriver det vi ser, samt de associationer der opstår af bevidstheden om at være i Palæstina. 

The works to Between Concrete and Silk are reflections and interpretations of the open meeting with the country and the people in their daily life. They show us the poetry, dreams and the realities in everyday spaces. The compositions create a double perspective, where hard meets soft and the curious and mysterious come together as two or more pictures merged into one. The works are accompanied by a description of what we actually see, and the associations that come to mind in the awareness of being in Palestine.
2_sted%26Rum_bog_kapitel.html