Sted og Rum   -   location and space

tilbage til forsidenvibeke_forside_2.html
bog_trapholdt_3.html
3ASted%26R_bil_Kapitel.html
Vibeke Jerichau flyver både højt og lavt i sine bestræbelser på at nyopdage hjembyen - smukt og morsomt når hun i himmelvendte parallel-billeder påviser hvordan Koldinghus’ arkitektur har smittet af på byens hotel. Der er besøg på et øde stadion med et overbud af blå sæder, og der er forvredne vinterplataner i samspil med et sneomføget gravsted. Der er stemninger af spleen og der er boblende optimisme, men oftest er det linjer og farvespil, struktur eller tekstur, der får kunstneren til at ”se dobbelt” og fx anbringe et grønt bladhang ved siden af et lys-sitrende lille vandløb, der spejler løvet. Mørket er tydeligvis kunstnerens forbunds- fælle, som hun udnytter i flere tableauer fra den blå time, mest bevægende i to cityscapes, hvor et menneskeforladt parkeringsområde i giftiggrønt neonlys sættes overfor et øde gadeparti, som ulmer i det gådefulde røde lys fra usete vinduer – associationerne til maleren Edward Hoppers uudgrundelige New York-studier fra 1920’erne er ikke langt væk. Samme tankespring til den amerikanske metropol melder sig usøgt fra selve optakten til denne serie byportrætter, hvor vi fra en tunnels dyb føres op i lyset gennem en rundbuet portal, der slutter sig så smukt om en taxis gule tag og vinduesparti. Her begynder eventyret…


Vibeke Jerichau flies both high and low in her endeavour to rediscover her home town – beautifully and funnily when in upturned parallel images she demonstrates how the architecture of Kolding Castle (Koldinghus) has rubbed off on the town’s hotel. There is a visit to an empty stadium with an excess of blue seats and there are twisted, wintry plane trees in interplay with a snow covered grave. There are moods of spleen and there is bubbly optimism. Frequently, there are lines and a play of colours, structure or texture which make the artist “see double” and place green foliage next to a little stream, aquiver with light, which reflects it. Darkness is evidently the artist’s ally and she takes advantage of it in several tableaus from the violet hour, most movingly in two cityscapes in which a deserted parking lot in poisonous green neon light is contrasted with a desolate streetscape which smoulders in a mysterious red glow from unseen windows – associations to the painter Edward Hopper’s enigmatic New York studies from the 1920s are not far off. A similar implicit comparison with the American metropolis occurs in the prelude to this series of town portraits when, from the depths of a tunnel, we are led into the light through a rounded portal which gracefully encircles a taxi’s yellow roof and windows. This is where the fairy tale begins...

Finn Thrane, fotograf, fhv. Direktør for Museet for Fotokunst

3ASted%26R_bil_Kapitel.html