Xero - Xeno

tilbage til forsidenvibeke_forside_2.html
billedside_universiel_2_3_2_2.html
5_Torso_mm_kapitel.html


Tematisk er udgangspunktet den antikke skulptur. Gennem skulpturen har jeg forholdt mig til kroppen som et følsomt og sansende objekt.
Antikkens myter og idealer er interessante set i lyset af vor tids etiske og æstetiske kropslige idealer. 
Med fotografiapparatets linse søger jeg ned i det antikke idealbillede, overfører det til videre bearbejdelse på computer, for siden at overføre det manuelt til billedfladen. Gennem denne proces opstår en betydningsforskydning fra udgangspunktet, som åbner for en fri association til det færdige værk.
Som kontrast til det antikke marmor, er billederne malet på aluminium. Det kølige og industrielle materiales udtryk er en interessant medspiller, der spejler og skaber positive/negative billeder afhængigt af givne lysforhold.
5_Torso_mm_kapitel.html