STORM og STILHED – noter fra vest

STORM og STILHED – noter fra vest
En grafisk installation af Munk og Jerichau.
Galleri Lene Bilgrav
2023

Installation i to dele.
Detalje af Installation
Detalje af installation ocean black
Samling #4 oceanblack & soft rose i rum
Storm og Stilhed – Samling #6 oceanblack & light blue 50x80cm
Storm og Stilhed – Samling #5 oceanblack
Samling#1_sepiablack_light blue_Munk_Jerichau_s_fotoB.Munk
Munk Print lab, Aarhus
Munk Print lab, Aarhus
Værkerne er udført på Munk Print Lab – Aarhus.
Fotogravure trykt på Hahnemühle
Foto Birgitte Munk
Lydværk skabt til udstillingen af Magnus Munk Tækker.
I kataloget Noter fra vest – er samlet poetiske tekster, noter, citater og billeder, der dykker ned i flere lag af processen ved havet.
Storm og Stilhed – noter fra vest, er skabt som en grafisk installation. Her zoomes ind på naturens foranderlighed og sårbarhed. Med sanselig opmærksomhed og et fotografisk blik udforskes fænomener og spor i landskabet ved havet – øjebliksbilleder sat i stå med kameraet og omsat til grafiske fotogravure tryk – en teknik der fremkalder en særlig stoflighed og forstærker den sanselige oplevelse.
Projektets afsæt og afgrænsning er en langstrakt matrikel på 35 ha klemt inde mellem Vesterhavet mod vest og hovedvej 181 mod øst. Inspireret af den tilhørende 130 år gamle strandfogedgårds bjergningsprotokol, der har fulgt slægten gennem flere generationer, har Munk & Jerichau dagbogsagtigt over flere perioder registreret og samlet materiale som noter og fotografiske optagelse af naturens daglige forandringer.
Udstillingen er støttet af:
Grosserer L. F. Foghts Fond & Tækker
Copyright 2024 - Vibeke Jerichau