OVERLAP 2020 – et grafisk prøverum

 

OVERLAP
– et grafisk prøverum

Photogravure projekt / exhibition with Birgitte Munk

Danske grafikeres Hus  30.10 – 22. 1 2020

 

Overlap – Munk&Jerichau – Danske Grafikeres Hus 2020
Overlap -Munk&Jerichau – Danske Grafikeres Hus 2020

Munk&Jerichau – Overlap – Statens Værksteder for Kunst 2020

 

OVERLAP er en soloudstilling med nye grafiske værker af kunstnerfællesskabet Munk & Jerichau.

Motiverne er hentet fra bybilledet: Et gardin, en presenning, et vindue, en bygningsfacade, en potteplante. Et netværk af grene spejlet i en rude, lys og skygger. Enkle, genkendelige elementer. Som fra en byvandring. Rum optegnes flygtigt. Afdæmpede farveflader og fotografiske motiver overlapper hinanden.

Med udgangspunkt i deres individuelle fotografier har kunstnerne skabt en række fælles fotogravure-værker. De har lagt deres billeder sammen, ét tryk er lagt oven på et andet, så de overlapper og danner nye, geometriske kompositioner. Der, hvor billederne mødes – i overlappene – opstår nye fortællinger og ny betydning. Kunstnerne har føjet deres blikke sammen og på den måde fordoblet afsenderen. Fordoblingen af blikket, sløringen af motiverne, flimmeret af lys og skygge skaber en form for åbenhed, giver værkerne et flertydigt præg. Som en invitation til beskueren til at gå på opdagelse i billedernes rum og lægge egne erfaringer og fortællinger til værkernes mange stemninger og betydningslag.

Værkerne til udstillingen er udført på:
Højbjerg FotoGrafiske Værksted
Statens Værksteder For Kunst

Udstillingen er støttet af:
Statens Kunstfonds Projektstøtteudvalg for Billedkunst
L. F. Foghts Fond.

 

 

OVERLAP is a solo exhibition presenting new graphic works by the artist group Munk & Jerichau.

The motifs relate to the city: A curtain, a piece of tarpaulin, a window, the façade of a building, a potted plant. A network of branches reflected in a window, light and shadows. Simple, recognizable elements. Like taking a walk in a city. Spaces appear, fleetingly. Surfaces of color and photographic images overlap each other.

With their individual photographs as a starting point the artists have created a series of joint photogravure-works. They have put together their images; one print is placed upon another, so that they overlap and form new, geometrical compositions. In the space where the images meet; in the overlaps, new stories and new meaning appear. The artists have merged their eyes and, in that way, doubled the sender. The doubling of the view, the blurring of the images, the flickering of light and shadow create a kind of openness, add an ambiguous touch to the works. The viewer is invited to explore the space of the images and add her own experiences and stories to the many layers of feelings and meanings of the works.

Copyright 2024 - Vibeke Jerichau